ประชุมอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมสภากรุงเทพมหานครชุดที่ 4

image_pdfimage_printPrint

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครห้อง 3 และห้อง 4 นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 ได้ทำการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเช้าวันนี้โดยเชิญผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตยและผู้บริหารสถานศึกษาเขตคลองเตยเข้ามาชี้แจงรายละเอียดของการบริหารจัดการการยื่นของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยมีการซักถาม ที่ไปที่มาความจำเป็นในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 แล้วการขอจัดสรรงบกลางปี 65 ด้วยโดยในปีนี้สำนักงานเขตคลองเตยได้ทำการปรับปรุง อาคารหลังคาโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจทั้ง 3 อาคารซึ่งชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมากยากแก่การซ่อมแซมแก้ไข สำนักงานเขตคลองเตยฝ่ายการศึกษาได้ขอจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 592,400.00บาท โดยในที่ประชุมไม่ขัดข้องแต่อย่างใดจากนั้น ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ในฐานะคณะอนุกรรมการได้สอบถามและติดตามเรื่องของการขอจัดสรรงบกลางปี 65 เพื่อจัดสรรในการทำบ้านพักบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://tinxemitsubishi.com/

Xem thêm  ผู้บริหารเครือเบทาโกรพร้อมครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *