กรมการท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวไทยปลอดภัย แนะนำนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์คุณภาพ

Print กรมการท่องเที่ยวมั่นใจประเทศไทยมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลจีนกำหนดมาตรการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว แนะวิธีเลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพ หลังเกิดกระแสเที่ยวไทยไม่ปลอดภัยในโลกโซเชียลที่จีน นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เน้นย้ำและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นปัญหาในวงจรการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นำมาซึ่งปัญหาการหลอกลวง ความปลอดภัย เกิดการรั่วไหลของรายได้การท่องเที่ยวที่ไม่ถึงผู้ประกอบการคนไทย และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในโอกาสร่วมรับประทานอาหารเมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้พูดคุยหารือกับ นางพัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการรองรับนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีแผนจะดำเนินการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ให้รัฐบาลจีนประชาสัมพันธ์การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด มีการจัดทำป้ายแจ้งเตือนและแผ่นพับข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นภาษาจีน รวมทั้งแนะนำให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกใช้บริการในสถานประกอบการ ที่พัก ร้านอาหาร หรือใช้บริการรถนำเที่ยว เรือนำเที่ยว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย […]

จากแม่วาง ฝาง ถึงพร้าว“พาณิชย์”ผนึกผปก.รับซื้อหอมใหญ่ในราคานำตลาด

Print ถ้าข้าวหอมมะลิ105 ถูกยกให้เป็นของดี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หอมหัวใหญ่ก็ไม่ต่างกัน จะต่างก็แค่ราคาที่ลดลงมาจนแทบเกษตรกรผู้ปลูกหอมร้องจ๊ากแทบจะทุกปี จุดเด่นหอมหัวใหญ่อ.พร้าวจะต่างจากพื้นที่อื่นตรงที่ผลไม่เล็กไม่ใหญ่เกิน เปลือกบาง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ผู้บริโภคชอบ ตลาดต้องการมาก ทว่าปีนี้(2566) กลับโชคดีที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ผนึกผู้ประกอบการลงพื้นที่ซื้อหอมหัวใหญ่จากกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ กว่า 33,507 ตันในโครงการบริหารจัดการพืช 3 หัวในราคานำตลาดตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาลผ่านแนวคิด “อมก๋อย โมเดล” ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์มุ่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ปัจจุบันแหล่งปลูกหอมหัวใหญ่อยู่ในหลายพื้นที่ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ กาญจนบุรีและแม่ฮ่องสอน แต่กว่าร้อยละ65 อยู่ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 อำเภอได้แก่ อ.แม่วาง อ.ฝาง และอ.พร้าว โดยเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลิตมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2566 ที่อ.แม่วาง  คิกออฟ(Kick off)โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จากนั้นกลางกุมภาพันธ์ 2566 มาคิกออฟ(kick off) ที่อ.ฝาง โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักย์ […]

ศิริบัญชา คว้ารางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 18”

Print บริษัท ศิริบัญชา จำกัด ผู้ผลิตเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์สีฟ้ารายแรกของประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 70 กับความภาคภูมิใจ คว้ารางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 18” จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล ผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ประกอบด้วย 6 บริษัท   บริษัท ศิริบัญชา จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นสินค้าเรือธงได้รับรางวัล โดยมี คุณสรวิศร์ กิจเจริญโรจน์ ทายาทเจน2  ดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ภายใต้แบรนด์ “ศิริบัญชา” ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://tinxemitsubishi.com/

ปัญหาบริษัททัวร์รายใหญ่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท

Print จากกรณีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายย่อย จำนวนกว่า 10 ราย ได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัททัวร์รายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายย่อย (Retail) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและประชุมหารือกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัททัวร์รายใหญ่รายหนึ่ง (Wholesale) ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย ส่งผลให้บริษัททัวร์รายย่อยต้องรับผิดชอบจัดทัวร์ขึ้นใหม่หรือคืนค่าทัวร์ให้แก่ลูกค้า สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท กรณีนี้ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง มอบหมายให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งให้บริษัททัวร์รายใหญ่ดังกล่าวเข้าพบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำใดที่ผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มาพบตามคำสั่ง จะมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และหากพบว่ามีการกระทำใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามมาตรา 24 กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท กรมการท่องเที่ยวขอเรียนว่า พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี จากลักษณะปัญหานี้กรมการท่องเที่ยวจะหาแนวทางป้องกัน ซึ่งอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงหรือมีมาตรการทางกฎหมายต่อไป […]

TQMalpha เปิดแผนปี 2566 “7 Growth Strategy” ย้ำ 3 กลุ่มธุรกิจประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม โตต่อเนื่อง ปีหน้าพร้อมนำบริษัทลูก IPO 3 ปี 3 บริษัท

Print บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha เปิดแผนปี 2566 ด้วย “7 Growth Strategy” กลยุทธ์การเติบโต 7 ยุทธศาสตร์หลังจากบริษัทเพิ่มความข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้าประกันภัยขยายสู่ธุรกิจการเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ส่งผลให้เกิดการ Synergy ระหว่างกลุ่ม ช่วยสนับสนุนให้เติบโตโดยภาพรวมของกลุ่ม : Our Seeds Have Grown ตั้งเป้านำบริษัทลูกทำ IPO ปีละ 1 บริษัท ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป   ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด  (มหาชน) เปิดเผยว่า “TQMalpha ในปี 2565 ยังโตได้ดี ประกันรถยนต์มีการขยายตัวจากปีก่อนเพิ่มขึ้น  ขณะที่ประกันสุขภาพของ TQM ก็เติบโตขึ้น และหลังจากการลงทุนของกลุ่ม TQMalpha คาดว่าจะนำบริษัทลูกเสนอ IPO ปีละ 1 บริษัท ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป  ด้านกลยุทธ์ในปีนี้เราให้ความสำคัญกับการเติบโตด้วย “7 Growth Strategy”  ขณะที่หลังการเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจเป็น TQMalpha ที่ผ่านมา ปีนี้กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของ TQMalpha จะเริ่มสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างชัดเจน (Our Seeds Have Grown) โดยธุรกิจในกลุ่มการเงิน ได้แก่ บริษัท […]

กรมการค้าภายใน เชื่อมโยงมะนาวตลาดกลางผักและผลไม้ เปิดจุดจำหน่ายมะนาวราคาส่ง จ.ขอนแก่น

Print กรมการค้าภายในเดินหน้าช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและร้านอาหาร ในการบริโภคมะนาว เชื่อมโยงมะนาวจากแหล่งผลิตและตลาดกลางผักและผลไม้ เปิดจุดจำหน่ายราคาส่ง จังหวัดขอนแก่นในงาน พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย ตลอดเดือนมีนาคม 2566 นี้ นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เปิดจุดจำหน่ายขายปลีกในราคาส่ง ในงานพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย ในโครงการพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 10 -12 มีนาคม 2566 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2566 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพองครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม 2566 ณ […]

“อร่อยออนเดอะบีช @เพชรบุรี การันตีจากยูเนสโก” งานดี ๆ สำหรับสายชิลล์

Print จังหวัดเพชรบุรี เมืองที่ได้รับการรันตีจากองค์การยูเนสโก ว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก เตรียมจัดงาน “อร่อยออนเดอะบีช @เพชรบุรี การันตีจากยูเนสโก” โชว์ศักยภาพของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยวและอาหาร รวบรวมไว้ด้วยของอร่อยนานาชนิดที่ขึ้นชื่อของเพชรบุรี พร้อมฟังดนตรีสุดชิลล์บนชายหาด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่นจากชุมชน วันที่ 23-25 กันยายนนี้ บริเวณหน้าโรงแรมลองบีช ชายหาดชะอำ       นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรี มีศักยภาพมากมายด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่คนทั่วไปรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เช่น ชายหาดชะอำ หาดเจ้าสำราญ พระราชวังบนพระนครคีรี “เขาวัง” พระราชวังบ้านปืน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรียังขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและความหลากหลายของอาหาร อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยว-น้ำแดง แกงคั่วหัวตาล แกงหลอก หอยทอด ผัดไทย ขนมจีนทอดมัน ขนมจีนซาวน้ำ-น้ำพริก-น้ำยา-แกงเขียวหวาน ส้มตำ หมูปิ้ง ก๋วยจั๊บ ขนมหม้อแกง ข้าวเหนียว-มะม่วง บัวลอย-ไข่หวาน ลอดช่องน้ำตาลโตนด กล้วยทอด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ […]

ไทย – จีน ผนึกกำลังหารือแนวทางดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีน

Print กรมการท่องเที่ยวจับมือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย หารือแนวทางดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจากจีน พร้อมเสนอความพร้อมมาตรการความปลอดภัยของไทย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ Ms. Pan Jin ที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และสมาคมประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน ร่วมประชุมหารือแนวทางดูแลความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมหารือดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีน เช่น การประสบอุบัติเหตุทางรถและทางน้ำ การเตรียมความพร้อมและมาตรการดูแลความปลอดภัยของประเทศไทย เช่น การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมาย การจัดทำแผ่นพับความรู้ด้านความปลอดภัยเป็นภาษาต่างประเทศ  การควบคุมรถและเรือให้มีมาตรฐานและจดทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การจัดทำป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยในสนามบินเป็นภาษาจีน รวมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ในตอนท้าย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช และ Ms. Pan Jin มีความยินดีที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางมาประเทศไทย ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: […]

“พาณิชย์” จับมือสมาคมตลาดกลางฯ เชื่อมโยงมะนาวราคาขายส่งผ่านรถโมบาย ช่วยลดค่าครองชีพ

Print กรมการค้าภายใน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์มะนาวช่วงหน้าแล้งล่วงหน้า จับมือสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย เชื่อมโยงมะนาวจากตลาดกลาง นำจำหน่ายในราคาขายส่ง ผ่านรถโมบายพาณิชย์ 100 จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค และร้านค้าที่ต้องใช้มะนาวเป็นวัตถุดิบ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่คาดว่าราคามะนาวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ราคาเบอร์ 1-2 เฉลี่ยราคา 5-7 บาท ในกทม. จากเดือนก่อนราคา 3.9-4.50 บาท โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์ดังกล่าว และได้สั่งการกรมการค้าภายในประสานสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ประกอบด้วย ตลาดศรีเมือง ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางออกจำหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภค รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบมะนาว ในราคาขายส่ง ซึ่งจะวิ่งไปจำหน่าย ณ สถานที่ชุมชน กว่า 100 จุด ทั่วกรุงเทพฯ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ผลิตจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าในราคาประหยัด “ขณะนี้สถานการณ์ผลผลิตมะนาว อยู่ในสภาพอากาศช่วงหนาว กระทบแล้ง ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของมะนาว […]

มหัศจรรย์บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ณ ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก

Print แฟนพันธุ์แท้อาหารทะเลเชิญทางนี้…ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เชิญคุณและเหล่าเพื่อนสนิทมาอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ตัวโตๆ ทุกคืนวันเสาร์ ให้คุณได้เลือกลิ้มลองหลากหลายรูปแบบทั้งย่าง นึ่ง ทอด อีกทั้งสัมผัสรสชาติของอาหารบุฟเฟ่ต์จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ญี่ปุ่น จีน ตะวันตก รวมทั้งสารพัดสลัดผักกับนานาซอส ปิดท้ายด้วยมุมของหวานแสนอร่อย ทั้งเค้ก คุ๊กกี้ ไอศครีมและผลไม้สด ราคาท่านละ 1,430 บาท (สุทธิ) พิเศษ…อิ่มอร่อยกับโปรโมชั่นมา 4 จ่าย 2 จนถึง 15 มีนาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 02 680 9999 ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://tinxemitsubishi.com/